เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สิ้นสุดความเสียใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สิ้นสุดความเสียใจ - แพนเค้ก

เพลง : สิ้นสุดความเสียใจ

อัลบั้ม : ขอจงสุขสวัสดิ์

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ต้องเจ็บกลับมาทุกครั้ง แต่ใจก็ยังรักเธออยู่
ถึงรู้เธอไม่คิดมาก ว่าฉันจะอยู่หรือไป
เพราะรักเลยจำยอมทน คือเหตุผลที่ตรงหัวใจ
แม้จะช้ำแต่ฉันยังอยู่ ทั้งที่รู้ว่าเป็นเพียงของตาย

ยืนมองกระจกเงา มองตัวเองตอนนี้ว่าเป็นไง
โทรมแบบนี้ไม่มีความสดใส
เฝ้าถามที่หัวใจ ความจริงต้องการแบบไหนในวันนี้

สิ้นสุดกับความเสียใจ หรือทนต่อไปอย่างเสียใจ
โดยไม่มีวันสิ้นสุด จะหยุดตัวเองหรือปล่อยให้มีน้ำตา
ความเสียใจ หัวใจที่โดนทำร้ายมานาน
ที่ต้องทุกข์ทรมาน ตัดใจและเดินถอยมา
หรืออยู่อย่างคนเหนื่อยล้าที่มีแต่เสียใจ

อยากเปลี่ยนให้เธอรักฉัน แต่คงเป็นความหวังที่ริบหรี่
ยอมรับความจริงสักที หรือยอมไม่มีปัญหา
เลิกฝืนและยอมจำทน อยู่กับคนที่ไม่เห็นค่า
คิดจะรักตัวเองดีกว่า หรือจะรักคนที่ทำร้ายใจ

ยืนมองกระจกเงา มองตัวเองตอนนี้ว่าเป็นไง
โทรมแบบนี้ไม่มีความสดใส
เฝ้าถามที่หัวใจ ความจริงต้องการแบบไหนในวันนี้

สิ้นสุดกับความเสียใจ หรือทนต่อไปอย่างเสียใจ
โดยไม่มีวันสิ้นสุด จะหยุดตัวเองหรือปล่อยให้มีน้ำตา
ความเสียใจ หัวใจที่โดนทำร้ายมานาน
ที่ต้องทุกข์ทรมาน ตัดใจและเดินถอยมา
หรืออยู่อย่างคนเหนื่อยล้าที่มีแต่เสียใจ

(หันหลังเดินออกมาแม้เสียใจ) เจ็บไม่นานก็หาย
(หรือช้ำใจต่อไปไม่สิ้นสุด) แม้นานทุกเวลา
(ยังฝืนหรือยอมตัดใจ) อยากจะเป็นแบบไหน
(เก็บหัวใจเอาไว้ให้สักคน ที่เขาเห็นค่า)

สิ้นสุดกับความเสียใจ หรือทนต่อไปอย่างเสียใจ
โดยไม่มีวันสิ้นสุด จะหยุดตัวเองหรือปล่อยให้มีน้ำตา
ความเสียใจ หัวใจที่โดนทำร้ายมานาน
ที่ต้องทุกข์ทรมาน ตัดใจและเดินถอยมา
หรืออยู่อย่างคนเหนื่อยล้าที่มีแต่เสียใจ

สิ้นสุดกับความเสียใจ ฉันควรต้องเลือกแบบไหน
คิดถอนหัวใจคืนมา หรืออยู่อย่างเสียใจ

คอร์ดเพลง สิ้นสุดความเสียใจ

ดนตรี : / Dm7 Gsus4 / C G Am / Dm7 Gsus4 / C /


Dm7
ต้องเจ็บกลับ
Gsus4
มาทุกครั้ง แต่
C
ใจก็
G
ยังรัก
Am
เธออยู่
Dm7
 ถึงรู้เธอ
Gsus4
ไม่คิดมาก ว่า
C
ฉันจะ
G
อยู่หรือ
Am
ไป

Dm7
เพราะรักเล
Gsus4
ยจำยอมทน คือเหตุ
C
ผลที่
G
ตรงหัว
Am
ใจ     
Dm7
แม้ต้องช้ำแต่ฉันยังอยู่
Fm
 ทั้งที่รู้ว่าเป็นเพี
G
ยงของตาย


 
ยืน
Em7
มองกระ
Dm7
จกเงา  
Em7
มองตัวเองตอ
Dm7
นนี้  ว่าเ
Em7
ป็นไง โ
Dm7
ทรมแบบนี้ไม่
G
มีความสดใ
Cmaj7

 
เฝ้าถ
Em7
ามที่หัว
Dm7
ใจ ความ
Fm
จริงต้องการแบบไ
G
หนในวันนี้


** 
 
สิ้นสุดกับความเ
F
สียใจ หรือ
Em
ทนต่อไปอย่าง
Am
เสียใจโ
G
ดยไม่มีวั
D7
นสิ้นสุด

 
จะ
Dm
หยุดตัวเอง หรือปล่
G
อยให้มีน้ำ
Cmaj7
ตา

 
ความเสี
F
ยใจ หัวใ
Em
จที่โดนทำ
Am
ร้ายมานาน 
G
ที่ต้องทุกข์
D7
ทรมาน

 
ตัด
Dm
ใจและเดินถอย
Em
มา หรือ
Fm
อยู่อย่างคนเหนื่อย
G
ล้าที่มีแต่เสียใจ


Dm7
อยากเปลี่ยนให้เ
Gsus4
ธอรักฉัน แต่ค
C
งเป็นความ
G
หวังที่ริ
Am
บหรี่   
Dm7
ยอมรับความ
Gsus4
จริงสักที หรือย
C
อมไม่
G
มีปัญ
Am
หา

Dm7
เลิกฝืนและ
Gsus4
ยอมจำทน อยู่กับ
C
คนที่
G
ไม่เห็น
Am
ค่า     
Dm7
คิดจะรักตัวเองดีกว่า หรือจะ
Fm
รักคนที่ทำร้ายใ
G


( ซ้ำ * , ** )


 
Dm
หันหลังเดินออก
G
มาแม้เสียใจ ) เจ็บไม่นานก็ห
C
าย ( หรือ
G
ช้ำใจต่อไ
Am
ปไม่สิ้นสุด )

 
แม้นานทุกเ
D7
วลา ( ยังฝืนหรือยอมตัดใจ )

 
อยากจะเป็นแบบไห
G
น ( เก็บหัวใจเอาไว้ให้สักคน ที่เขาเห็นค่า )


ดนตรี : / F / G / C G Am G / Dm / G /


( ซ้ำ ** )


Dm7
         
Gsus4
            
C
สิ้นสุ
G
ดกับ
Am
ความเสียใจ 
Dm7
ฉันควรต้องเลือกแบบไหน

Fm
 คิดถอนหัวใ
G
จคืนมา หรืออยู่อย่าง
Cmaj7
เสียใจ


มิวสิควีดีโอเพลง สิ้นสุดความเสียใจ

เพลงอื่นๆของ แพนเค้ก
After Party , Goodnight , ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ , กู๊ดไนต์ (Goodnight) , เกลียด , เกลียดเพลงรัก , โกรธ , ขอบคุณที่โทรมา , ขาดใจ , เข้าทางแม่ , คนนี้หรือเปล่า , คนไหนบ้าง , ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์ , ความรักท่วมหัว , ความเลวไม่มี ความดีไม่ปรากฏ , คําถามอยู่ที่ฉัน คําตอบอยู่ที่เธอ , จริงใจไม่จริงจัง , จุดเกรงใจ , เจ็บแต่ยังหายใจ , ใจคนรอ , ใจเย็น , ใจหาย , ดวงใจ , ตั้งแต่ต้นจนเจ็บ , แทนความว่างเปล่า , เธอคงไม่รู้ , นางร้าย , น้ำหอม , เป็นหมา , เปรี้ยวตลาดแตก , ผัดกะเพรากับเราสอง , พ.ศ.ใหม่เปลี่ยนใจรึเปล่า , เพื่อชีวิต , ยิ่งแก้ยิ่งแย่ , รบกวนมารักกัน , เริ่มต้นด้วยรัก , วงแหวนดาวเสาร์ , วันแดงเดือด , วันแห่งความรัก , เศษหนึ่งส่วนเกิน , สวยเลือกได้ , สักวันเราจะเป็นเพื่อนกันได้ , สิ้นสุดความเสียใจ , สุขสมอารมณ์หมาย , หน้ามัธยม คารมมหาลัย , หมดสมรรถภาพ , อยากจับมือเธอมาวางไว้

* ลิขสิทธิ์เพลง สิ้นสุดความเสียใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top