เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> หลวงพ่อคูณ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง หลวงพ่อคูณ - คาราบาว

เพลง : หลวงพ่อคูณ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ดนตรี 8 Bars..6...
7...8.. เมตตา มหา มงคล
แด่ สาธุชน ศิษย์ หลวงพ่อคูณ
หลั่งไหล กันมา ทำบุญ
พรหลวง พ่อคูณ ขอ ให้รวย ให้รวย
รับแจก วัตถุ มงคล
แล้วประพรม น้ำมนต์
สาธุชน พระช่วย
เดินสาย ปลอดภัย ไปได้ สวย
ค้าขาย ร่ำรวย
ดังถูกหวย เบอร์ใหญ่
เพี้ยง หลวงพ่อคูณ
ช่วยคุ้ม ช่วยคุ้ม
อุ้ม เอาไปแช่ น้ำมนต์
ดนตรี 8 Bars..6...
7...8.. ลูกศิษย์ ลูกหา มากมี
ทั้งรัฐ-มนตรี ส.ส. ก็มากมาย
ขอพร กันไม่ ขาดสาย
หลวงพ่อบอก ไอ้นาย รุ่นกู ให้-มึง
ทั้งนัก-มวย นักเลง นักเล่น
ดารา ดวงเด่น ศรัทธา จนน่า-ทึ่ง
หลวง-พ่อคูณ รุ่นกู ให้มึง
ก็แล้วแต่ พวกมึง
จะนึกถึง ชั่ว-ดี
ชั่ว-ดี อยู่ใน กะโหลก
มาเขก โป๊ก โป๊ก จำไว้ ให้ดี
(ชั่ว-ดี อยู่ใน กะโหลก)
(มาเขก โป๊ก โป๊ก จำไว้ ให้ดี)
เข้ามา พวกรัฐ-มนตรี
ส.ส. ตัวดี กู จะให้ พร
ไปนั่ง อยู่ใน ส-ภา
อย่าให้ เขาด่า จง พึง สัง-วร
แขวน พระ เป็นอุ-ทา-หรณ์
ประชาชน เดือดร้อน
เขา จึงเดิน ขบวน
ดนตรี 16 Bars..14...
15...16. ชั่ว-ดี อยู่ใน กะโหลก
มาเขก โป๊ก โป๊ก จำไว้ ให้ดี
(ชั่ว-ดี อยู่ใน กะโหลก)
(มาเขก โป๊ก โป๊ก จำไว้ ให้ดี)
เข้ามา พวกรัฐ-มนตรี
ส.ส. ตัวดี กู จะให้ พร
ไปนั่ง อยู่ใน ส-ภา
อย่าให้ เขาด่า จง พึง สัง-วร
แขวน พระ เป็นอุ-ทา-หรณ์
ประชาชน เดือดร้อน
เขา จึงเดิน ขบวน
ดนตรี 8 Bars..6...
7...8.. อนิจ-จัง วัฏสัง-ขารา
ลาภยศ ศรัทธา ย่อมมี ผันผวน
การเมือง ย่อมมี ตีรวน
อย่ารวมหัว ตีตรวน แหกตา ประชาชน
หลวงพ่อ ท่านเบื่อ จะตาย
สร้างรุ่น สุดท้าย
รุ่นแช่ น้ำมนต์
ถ้าจะให้ขลัง มีประสิท-ธิผล
ต้องเตะ ตูด ทีละคน
ไล่ เสนียด จัญ-ไร

คอร์ดเพลง หลวงพ่อคูณ

ดนตรี : / Am / Am / Am / Am / C / C / C / Am /


 
เมต
Am
ตามหามงคลแด่สาธุชน ศิษย์หลวงพ่อ
C
คูณ

 
หลั่ง
Dm
ไหลกันมาทำบุญ รับพรหลวงพ่อคูณขอให้รวย ใ
Am
ห้รวย

 
รับแจกวัตถุมงคล แล้วประพรมน้ำมนต์ สาธุชนพระ
C
ช่วย

 
เดิน
Dm
สายปลอดภัยไปได้สวย ค้าขายร่ำ
G
รวยดังถูกหวยเบอร์
Am
ใหญ่

ดนตรี : / Em


ดนตรี : / Am / Am / Am / Am / C / C / C / Am /


 
ลูก
Am
ศิษย์ลูกหามากมีทั้งรัฐมนตรี ส.ส.ก็มาก
C
มาย

 
ขอ
Dm
พรกันไม่ขาดสาย หลวงพ่อบอกไอ้นายอะรุ่นกูใ
Am
ห้มึง

 
ทั้งนักมวย นักเลง นักเล่น ดาราดวงเด่น ศรัทธาจนน่า
C
ทึ่ง

 
หลวงพ่อ
Dm
คูณ รุ่นกูให้มึงก็แล้วแต่พวก
G
มึงจะนึกถึง
Am
ชั่วดี


 
ชั่ว 
Dm
ดี อยู่ในกะโ
Am
หลก มาเขก โป๊ก โ
C
ป๊ก จำไว้ใ
Am
ห้ดี

 
( ชั่ว 
Dm
ดี อยู่ในกะโ
Am
หลก มาเขก โป๊ก โ
C
ป๊ก จำไว้ใ
Am
ห้ดี )

 
เข้า
Dm
มาพวกรัฐมนตรี ส.ส.ตัว
G
ดี กูจะให้
Am
พร


** 
 
ไป
Am
นั่ง อยู่ในสภา อย่าให้เขาด่า จงพึงสัง
C
วร

 
แขวน
Dm
พระ เป็นอุทาหรณ์ ประชาชนเดือด
G
ร้อน เขาจึงเดินข
Am
บวน


ดนตรี : / Am / Am / Am / C / Dm / Dm / Am /

ดนตรี : / Am / Am / Am / C / Dm / Dm / G / Am /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am / Am / Am / Am / C / C / C / Am /


 
อนิจ
Am
จังวัฏสังขาราลาภยศ ศรัทธา ย่อมมีผัน
C
ผวน

 
การเ
Dm
มืองย่อมมีตีรวนอย่ารวมหัวตีปรวนแหกตาประช
Am
าชน

 
หลวงพ่อ ท่านเบื่อจะตายสร้างรุ่นสุดท้ายรุ่นแช่น้ำ
C
มนต์

 
ถ้าจะให้
Dm
ขลัง มีประสิทธิผลต้องเตะตูดทีละ
G
คนไล่เสนียดจัญ
Am
ไร


ดนตรี : / Am / Am / Am / Am / C / C / C / Am / ( 2 ครั้ง )


มิวสิควีดีโอเพลง หลวงพ่อคูณ

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง หลวงพ่อคูณ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top