เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ - คาราบาว

เพลง : เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไป
ใจของคน
ก็หมุนวนเปลี่ยนแปร
ตั้งแต่เด็ก น้อย จนเติบแก่
ผ่านไปพบปัญหาสาระพัน
ถูกกีดกันโดยชนชั้นเอาเปรียบ
เหยียบ ขย้ำ หัวใจทำลายขวัญ
หยดหยาดเหงื่อ
ทั้งน้ำเกลือน้ำกลั่น
น้ำใจนั้น จงแบ่งปันผู้คน
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
จะโหยหา เสรีภาพ
....ดนตรี.....
คงจะพ้น โดยการเป็นกลุ่มคน
ความสับสน คือโลภโมโทสัน
คือเอาเปรียบ
เอาไป ไม่แบ่งปัน
เลยตีกัน จนล้มหายตายห่า
ก็เห็นเงิน พบเงิน ก็จะเตะ
ให้เตะ ให้ตาย ไม่มีราคา
ชีวิตคน ดูเหมือนดั่งผักปลา
อนาถหนา สังคมสังคัง
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
จะโหยหา เสรีภาพ
อันสังคม ก็ยังเดินดั่งเก่า
ดั่งได โนเสา ดั่งเต่าล้านปี
คือสังคม ยศฐาบรรดามี
มีศักดิ์มีศรี ถือนายถือบ่าว
จะก้าวเดิน ต่อไปในภายหน้า
ต้องสร้างศรัทธา
หรือประชา-ธิปไตย
ที่เป็นจริงเป็นจังดั่งตั้งใจ
ให้ชาวไทย ได้มีเสรีภาพ
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
จะโหยหา เส รีภาพ
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
เส รีภาพ
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
เส รีภาพ
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
เส รีภาพ
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
เส รีภาพ

คอร์ดเพลง เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ

ดนตรี : / G / G / D / G / ( 2 ครั้ง )


 
วันเว
G
ลาผันเปลี่ยนเวียนไป ใจของ
F
คนก็หมุนวนเปลี่ยน
G
แปร

 
ตั้งแต่เด็กน้อยจนเติบแก่ ผ่านไป
D
พบปัญหาสาระ
G
พัน

 
ถูกกีด
D
กันโดยชนชั้นเอา
G
เปรียบ เหยียบข
F
ย้ำหัวใจทำลาย
G
ขวัญ

 
หยดหยาด
C
เหงื่อดั่งน้ำเกลือน้ำ
G
กลั่น น้ำใจ
D
นั้น จงแบ่งปันผู้
G
คน


 
เสียง
C
เพลง ให้เปล่งออก
G
มา จะโหยหา
D
 เสรีอันยิ่ง
Em
ใหญ่

 
เสียง
C
เพลง ให้เปล่งออก
G
มา จะโหยหา
D
 เสรี
G
ภาพ


ดนตรี : / G / G / D / G / ( 2 ครั้ง )


 
คนกับ
G
คนอยู่กันเป็นกลุ่มคน ความสับ
F
สน คือโลภโมโท
G
สัน

 
คือเอาเปรียบเอาไปไม่แบ่งปัน เลยตีกัน
D
 จนล้มหายตาย
G
ห่า

 
ก็เห็นเงินพบเงินก็จะเตะ ให้เตะให้
F
ตาย ไม่มีรา
G
คา

 
ชีวิต
C
คนดูเหมือนดั่งผัก
G
ปลา อนาถ
D
หนา สังคมสัง
G
คัง


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / G / G / C / G / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / F / G / F / G / F / G / F / D /

ดนตรี : / G / G / D / G / ( 2 ครั้ง )


 
อันสัง
G
คมก็ยังเดินดั่งเก่า ดั่งไดโน
F
เสาร์ ดั่งเต่าล้าน
G
ปี

 
คือสังคมยศฐาบรรดามี มีศักดิ์มี
D
ศรี ถือนายถือ
G
บ่าว

 
จะก้าวเดินต่อไปในภายหน้า ต้องสร้างศรัท
F
ธา ในประชาธิป
G
ไตย

 
ที่เป็น
C
จริงเป็นจังดั่งตั้ง
G
ใจ ให้ชาวไทย
D
 ได้มีเสรี
G
ภาพ


( ซ้ำ * )


 
เสียง
C
เพลงแห่งเสรี
G
ภาพ 
D
เสรีภ
Em
าพ เสียง
C
เพลงแห่งเสรี
G
ภาพ 
D
เสรีภ
G
าพ

 
เสียง
C
เพลงแห่งเสรี
G
ภาพ 
D
เสรีภ
Em
าพ เสียง
C
เพลงแห่งเสรี
G
ภาพ 
D
เสรีภ
G
าพ


ดนตรี : / C / G / D / Em / C / G / D / G /


มิวสิควีดีโอเพลง เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top