เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ไม่รู้จะอธิบายยังไง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ไม่รู้จะอธิบายยังไง - โปเตโต้

เพลง : ไม่รู้จะอธิบายยังไง

อัลบั้ม : Human

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม
แต่ละคำที่ฉันพูดออกไป
ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหม
ว่าฉันนั้นรักเธอแทบตาย

ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม
ที่ฉันขอร้องให้เธอไม่ไป
ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหม
ว่ารักเธอจนไม่รู้จะอธิบายยังไง

เหมือนดาวบนฟ้ามืดดับไป หัวใจมันไร้เรี่ยวแรง
เหมือนแสงตะวันไม่ส่องที่ฉันเวลาที่มันเช้า
ถ้าเราต้องจากไกล ฉันรู้ฉันผิดฉันเสียใจ
ฉันใช้อารมณ์จนเรื่องบานปลาย
แต่อยากให้รู้ไว้ ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันไม่ได้ตั้งใจ

เธอคือไฟส่องทาง เธอคือทุกอย่างของคนอย่างฉัน
มันไม่มีแสงใด ในคืนที่ใจทุกข์ทรมาน
และฉันไม่รู้จะทนได้ไหม
กับชีวิตที่มันโหดร้าย ถ้าไม่มีเธอ

ให้ฉันยอมเธอแค่ไหน
ยินดีถ้าทำให้หัวใจของเธอเปลี่ยน
ให้เราไม่ต้องแยกไป ฉันนั้นรักเธอมากแค่ไหน
เธอคงไม่เคยได้เข้าใจ โปรดฟังไว้
ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
จนไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไง

ให้เธอลองย้อนมองกลับไป ถึงวันที่รักกันอยู่
คิดถึงเวลาดีๆ ที่มีเธอคงจะได้รู้ ฉันรักเธอเท่าไร
ฉันรู้ฉันผิดฉันเสียใจ ฉันใช้อารมณ์จนเรื่องบานปลาย
แต่อยากให้รู้ไว้ ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันไม่ได้ตั้งใจ

เธอคือไฟส่องทาง เธอคือทุกอย่างของคนอย่างฉัน
มันไม่มีแสงใด ในคืนที่ใจทุกข์ทรมาน
และฉันไม่รู้จะทนได้ไหม
กับชีวิตที่มันโหดร้าย ถ้าไม่มีเธอ

ให้ฉันยอมเธอแค่ไหน
ยินดีถ้าทำให้หัวใจของเธอเปลี่ยน
ให้เราไม่ต้องแยกไป ฉันนั้นรักเธอมากแค่ไหน
เธอคงไม่เคยได้เข้าใจ โปรดฟังไว้
ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
จนไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไง

เธอคือไฟส่องทาง เธอคือทุกอย่างของคนอย่างฉัน
มันไม่มีแสงใด ในคืนที่ใจมืดมนหนทาง
และฉันไม่รู้จะทนได้ไหม
กับชีวิตที่มันโหดร้าย เมื่อไม่มีเธอ

ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม
แต่ละคำที่ฉันพูดออกไป
ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหม
ว่าฉันนั้นรักเธอแทบตาย

ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม
ที่ฉันขอร้องให้เธอไม่ไป
ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหม
ว่ารักเธอจนไม่รู้จะอธิบายยังไง
จนไม่รู้จะอธิบายยังไง

ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม
ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหม
ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม
ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหม

ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม
ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหม
ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม
ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหม

คอร์ดเพลง ไม่รู้จะอธิบายยังไง

ดนตรี : / Em Csus2 / Bm7 Am7 / ( 2 ครั้ง )


Em
ฉันไม่รู้เธอไ
Csus2
ด้ยินฉันไหม
Bm7
 แต่ละคำที่ฉัน
Am7
พูดออกไป

Em
ฉันไม่รู้เธอเข้า
Csus2
ใจฉันไหม
Bm7
 ว่าฉันนั้นรั
Am7
กเธอแทบตาย

Em
ฉันไม่รู้เธอไ
Csus2
ด้ยินฉันไหม
Bm7
 ที่ฉันขอ
Am7
ร้องให้เธอไม่ไป

Em
ฉันไม่รู้เธอเข้า
Csus2
ใจฉันไหม ว่า
Bm7
รักเธอ จนไ
Am7
ม่รู้จะอธิบายยังไง


ดนตรี : / Em Csus2 / Bm7 Am7 / ( 2 ครั้ง )


Em
เหมือนดาวบน
Csus2
ฟ้ามืดดับไป
Bm7
 หัวใจมันไ
Am7
ร้เรี่ยวแรง

Em
เหมือนแสงตะวันไม่ส่อง
Csus2
ที่ฉันเวลาที่มันเช้า
Bm7
 ถ้าเราต้อง
Am7
จากไกล

Em
ฉันรู้ ฉัน
Csus2
ผิดฉันเสียใจ
Bm7
 ฉันใช้อา
Am7
รมณ์จนเรื่องบานปลาย

Em
แต่อยากใ
Csus2
ห้รู้ไว้ ฉันไม่ได้
Bm7
ตั้งใจ ฉันไม่ได้
Am7
ตั้งใจ


Csus2
เธอคือไฟส่องทาง
Bm7
อย่างของ
Em7
คนอย่างฉัน 
Csus2
มันไม่มีแสงใดในคืนที่
Bm7
ใจ ทุกข์
Em7
ทรมาน

 
และ
F
ฉัน ไม่รู้จะทนได้
F#dim
ไหม กับชีวิตที่มันโ
D
หดร้าย ถ้าไม่มีเธอ


** 
G
ให้ฉัน 
D
ยอมเธอแค่
Csus2
ไหน ยินดีถ้าทำให้หัว
Bm7
ใจ ของ
Em7
เธอเปลี่ยน ให้เ
F
รา ไม่ต้องแ
D
ยกไป

G
ฉันนั้นรัก
D
เธอมากแ
Csus2
ค่ไหน เธอคงไม่เคยได้เข้
Bm7
าใจ โปรด
Em7
ฟังไว้

 
ว่าฉันรั
F
กเธอ ฉันรักเธอ จนไม่
D
รู้ ไม่รู้จะอธิบายยังไง


ดนตรี : / Em Csus2 / Bm7 Am7 /


Em
ให้เธอลอง
Csus2
ย้อนมองกลับไป
Bm7
 ถึงวันที่
Am7
รักกันอยู่ 
Em
คิดถึงเวลาดีดี
Csus2
ที่มีเธอคงจะได้รู้
Bm7
 ฉันรักเธอ
Am7
เท่าไร

Em
ฉันรู้ฉัน
Csus2
ผิดฉันเสียใจ
Bm7
 ฉันใช้อา
Am7
รมณ์จนเรื่องบานปลาย 
Em
แต่อยาก
Csus2
ให้รู้ไว้ ฉันไม่ได้
Bm7
ตั้งใจ ฉันไม่ได้
Am7
ตั้งใจ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / G / Csus2 / Bm7 Em7 / F D / G / Csus2 / Bm7 Em7 / F / D /


Csus2
เธอคือไฟส่องทาง เธอคือทุก
Bm7
อย่าง ของ
Em7
คนอย่างฉัน 
Csus2
มันไม่มีแสงใดในคืนที่
Bm7
ใจ มืด
Em7
มนหนทาง

 
และ
Fmaj7
ฉัน ไม่รู้จะทนได้
F#dim
ไหม กับชีวิตที่มันโหด
D
ร้าย เมื่อไม่มีเธอ
Ebdim
 


Em
ฉันไม่รู้เธอไ
Csus2
ด้ยินฉันไหม
Bm7
 แต่ละคำที่ฉัน
Am7
พูดออกไป

Em
ฉันไม่รู้เธอเข้า
Csus2
ใจฉันไหม
Bm7
 ว่าฉันนั้นรัก
Am7
เธอแทบตาย

Em
ฉันไม่รู้เธอไ
Csus2
ด้ยินฉันไหม
Bm7
 ที่ฉันขอ
Am7
ร้องให้เธอไม่ไป

Em
ฉันไม่รู้เธอเข้า
Csus2
ใจฉันไหม ว่า
Bm7
รักเธอ จนไ
Am7
ม่รู้จะอธิบายยังไง


ดนตรี : / Em Csus2 / Bm7 Am7 / ( 2 ครั้ง )


Em7
ฉันไม่รู้เธอไ
Csus2
ด้ยินฉันไหม
Bm7
 ฉันไม่รู้เธอเข้า
Am7
ใจฉันไหม

Em7
ฉันไม่รู้เธอไ
Csus2
ด้ยินฉันไหม
Bm7
 ฉันไม่รู้เธอเข้า
Am7
ใจฉันไหม

Em7
ฉันไม่รู้เธอไ
Csus2
ด้ยินฉันไหม
Bm7
 ฉันไม่รู้เธอเข้า
Am7
ใจฉันไหม

Em7
ฉันไม่รู้เธอไ
Csus2
ด้ยินฉันไหม
Bm7
 ฉันไม่รู้เธอเข้า
Am7
ใจฉันไหม


ดนตรี : / Em Csus2 / Bm7 Am7 / ( 4 ครั้ง )/ Em /


มิวสิควีดีโอเพลง ไม่รู้จะอธิบายยังไง

เพลงอื่นๆของ โปเตโต้
Circle , Human , Postcard , ก็ยังดี , กล้าพอไหม , กำแพง , กี่พรุ่งนี้ , ขอบคุณที่รักกัน , ขอบใจ , เข้าทาง , คนกลาง , คนดีไม่มีที่อยู่ , คนตัวเล็ก , คนไม่สำคัญ , คนสุดท้าย , ความทรงจำ , คำตอบของหัวใจ , ง่ายง่าย , โง่ , จะให้ฉันทำยังไง , จำอะไรไม่ได้ , ฉันคิดถึงเธอ , ฉันรักเธอ , ชีวิตที่ขาดเธอ , ชู้ ปี ดู วับ , แชร์ (Share) , แซซซี่ เกิร์ล , ตัวปลอม , ถ้าพรุ่งนี้ฉันทำไม่ได้ , ทนพิษบาดแผลไม่ไหว , ทำใจลำบาก , ทำนองที่มีเธอ , ทำนองที่หายไป , ทิ้งรักลงแม่น้ำ , ทิ้งไว้กลางทาง , ที่ของคนกล้า , ที่เดิม , ทุกด้านทุกมุม , เท่าไหร่ไม่จำ , เธอทำให้ได้รู้ , เธอไปกับใคร , เธอยัง... , น้ำเย็น , น้ำหอม , นี่แหละความเสียใจ , ไนต์ ไลฟ์ (Night Life) , บังเอิญ โลกกลม พรหมลิขิต , บันไดเสียง , เบียด , ปล่อย , ปากดี , ผู้ชายขี้กลัว , พระจันทร์ดวงเก่า , พรุ่งนี้ (จะไปกับเธอ) , พอแล้ว , เพราะเธอ , เพียงพอ , แพ้กลางคืน , แพ้ใจ , ฟังความข้างเดียว , ภาษากาย , มีอะไรจะเล่าให้ฟัง , ไม่เป็นไรเกรงใจ , ไม่รู้จะอธิบายยังไง , ไม่ให้เธอไป , ยังคง , ยังมีฉัน , ยามเมื่อลมพัดหวน , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , ยื้อ , รอ , ร้องไห้ไม่เป็น , รอย , ระหว่างทาง Part 1 : Begin , รัก จัดให้ , รักแท้ ดูแลไม่ได้ , รักเธอไปทุกวัน , ลา ลา ลา , ลึกสุดใจ , ลืมตาในน้ำ , เลตเตอร์ (Letter) , เล่นลิ้น , แล้วเราก็ได้รักกัน , วันละหนึ่งหน , วางไว้ , สเต็ป 125 , สมดุล , สัญญา (จะไม่ไปไหน) , สามเวลา , สิ่งที่ใจฉันต้องการ , สิ่งที่ใจต้องการ , หมดความหมาย , หวังดีเสมอ , ห้ามใจไม่ไหว , อย่าไปเสียน้ำตา , อย่ามาทำหน้าตาดี , ออกจากมุมที่ซ่อนอยู่ , อาย , อารมณ์สีเทา , อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด , เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม , ฮู้ฮู

* ลิขสิทธิ์เพลง ไม่รู้จะอธิบายยังไง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top